تازه های نشر
تازه های نشر
سرعت سرسام آور تغییرات در دنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند. هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم ولی هنگامیکه تصمیمات جنبه استراتژیک دارند و نتایج بسیار عمده و غیر فابل برگشت هستند نمیتوان از تصمیم گیری های مبتنی بر قضاوت های شهودی و تجربه مبتنی بر فلسفه های مدیریت استفاده کرد
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

تحقیقات

مرکز تحقیقات گروه ناب با هدف اشاعه دانش عمیق و اثربخش در حوزه های استراتژی و عملیات، اقدام به ترجمه و تالیف کتاب های عمیق و کاربردی و درعین حال متناسب با نیازهای مدیران ایرانی نموده است تا از این طریق بتواند به ارتقاء و بهبود دانش مدیریت در کشور کمک کند.
از این رو گروه ناب تجارب و دانش خود را در قالب سه بسته دانشی در اختیار مشتریان قرار می دهد: