معرفی گروه ناب

 
گروه ناب یک شرکت مشاوره مدیریت است که دانش عمیق کسب و کار را با تخصص در حوزه های استراتژی، مدیریت عملیات و نوآوری سازمانی تلفیق می کند. ما از طریق پیاده سازی یک سیستم جامع مدیریت استراتژی در سازمان ها کمک می کنیم تا مدیران، استراتژی سازمان خود را تدوین، اجراء و به عملیات روزانه متصل کنند. اثربخشی فعالیت‏های مشاوره‏ای گروه ناب موجب جلب اعتماد صنایع بزرگ و کوچک در بخش های دولتی و خصوصی شده و این شرکت را به عنوان یکی از مراجع تخصصی کشور در حوزه‏های مختلف برنامه ریزی و اجرای استراتژی، عملیات و بهبود عملکرد مطرح نموده است. گروه ناب برای حصول به اهداف خود فعالیت هایش را در سه حوزه زیر متمرکز کرده است:
گروه ناب با بکارگیری دانش صنعت همراه با دانش تخصصی عمیق درحوزه های مدیریت استراتژی و عملیات، روندهای جدید محیط کسب وکار و تکنولوژی را شناسایی کرده و به مشتریان کمک می کند تا
  • با بکارگیری راه حل هایی منحصربفرد به  مزیت رقابتی دست پیدا کنند
  • با کاهش هزینه ها و افزایش سودآوری، به نتایج مالی پایدار دست پیدا کنند
  • بازارهای جدید ایجاد کنند
  • درآمد خود را در بازارهای فعلی افزایش دهند
  • عملکرد خود را بهبود دهند
  • محصولات و خدمات خود را به شیوه ای اثربخش تر و کاراتر ارائه کنند

     ماموریت گروه ناب:

  مشارکت و تلاش در ارتقاء و بهبود عملکرد شرکت ها و سازمان ها از طریق ارائه دانش و مهارت های کاربردی مدیریت

    دلایل انتخاب گروه ناب:

  • کسب نتایج واقعی و نه ارائه گزارشات (تحقق بیش از ده ها میلیارد تومان صرفه جویی در کشور)
  • بهره گیری از مشاورین مجرب داخلی و بین المللی
  • همکاری با بزرگترین سازمان های کشور
  • شناخت و تحلیل نیازها و خواسته‌های واقعی مشتریان و ذینفعان سازمان و تلاش در جهت پاسخگویی به آنها