تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

پروژه های مدیریت منابع انسانی

گروه ناب پروژه های متعددی در حوزه مدیریت منابع انسانی اجرا نموده است که در جدول زیر به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود:

ردیف

کارفرما

نام پروژه

سال انجام پروژه

1

طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی

شرکت نوساز صنعت

1380

2

طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی

شرکت آرین غزال

1382

3

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

طرح پژوهش مطالعه تطبیقی الگوهای نوین مدیریت منابع انسانی و ارائه الگوی مناسب

1383

4

طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی

شرکت رادیاتور ایران

1383

5

طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی

شرکت لاستیک کاوسی

1384

6

معماری فرایندی و طراحی ساختار

بانک سپه

1383

7

طراحی سیستم مدیریت منابع انسانی

شرکت ایران ساینا

1386

8

نیازسنجی آموزشی کلیه مشاغل و شاغلین دانشگاه و بیمارستان‌ها و مراکز درمانی تابعه

دانشگاه علوم پزشکی اراک

1387