تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

سوابق اجرایی و پژوهشی گروه ناب

سوابق اجرایی و پژوهشی گروه ناب به سه گروه پروژه تقسیم می شوند: