جدیدترین موضوع تحقیقاتی
عنوان
تست
ابزارهای مدیریتی
عنوان
تست
تماس با گروه ناب
ایمیل:info@nabcg.com
تلفن:88757859-88758011

مشاوره

گروه ناب با استناد به دانش روز و تجارب موفق سازمان شما را برای دستیابی به عملکرد سطح بالا همراهی می کند
مطابق پیمایش انجام شده از سوی شرکت مشاوره "بین" در سال 2008، برنامه ریزی استراتژیک در میان 25 ابزار پرکاربرد مدیریتی، بیشترین استفاده را در شرکت ‌های سراسر دنیا داشته است. سازمان هایی که یک تعریف صریح از استراتژی خود ندارند، نمی توانند استراتژی خود را اجرا کنند و یا در اجرای آن با شکست مواجه می شوند. آنها فرض می کنند که اقدامات اجرایی مشخص شده در مستنداتی حجیم که در طی فرایند بودجه بندی سالیانه یا یک فرایند سالیانه برنامه ریزی استراتژیک تعیین شده اند استراتژی هستند و منجر به ایجاد یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان می شوند؛ درحالی که اکثر برنامه های استراتژیک سازمان ها فاقد مولفه های اصلی یک برنامه استراتژیک اثربخش است.
در عوض، از دیدگاه ما استراتژی یک پورتفولیو منسجم و درحال رشد از اقداماتی است که بایستی محرک ارزش برای سهامداران (ذینفعان) بوده و عملکرد بلندمدت را در سطح مطلوب حفظ کند. شرکت ها براساس اقداماتی که اولویت بندی و انجام می دهند تعریف می گردند و نه صرفا براساس بیانیه های ماموریت و چشم اندازشان.
براین اساس مشاوران مدیریت گروه ناب برای پیشبرد پروژه ‌های برنامه ریزی استراتژیک، دیدگاه کاملا نتیجه گرا و نه گزارش گرا دارند. مشاوران مدیریت ناب استراتژی شرکت را با کمک ابزارهای تحلیلی متعددی شناسایی و سپس با کمک کارت امتیازی متوازن به سطوح عملیاتی و قابل پیگیری ترجمه می‌کنند
از این رو حوزه های خدمات مشاوره گروه ناب به صورت زیر طبقه بندی می شوند:
دوره شش سیگما